Polityka prywatności oraz RODO

I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

 

Ze względu na regulacje w zakresie ochrony danych osobowych, a przede wszystkim treść art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE – pragniemy przedstawić poniższą politykę prywatności:

 

1. Podstawowe informacje

Administratorem Danych Osobowych (w skrócie ADO), a więc podmiotem odpowiedzialnym za pozyskanie wymaganych zgód na przetwarzanie danych osobowych, zabezpieczenie danych i zgodne z literą prawa ich przetwarzanie, jest firma ARMI.pl sp. z o.o.  NIP: 957-11-11-996, z siedzibą przy ulicy Szafranowej 35b, (80-298) Gdańsk.

 

2. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z serwisu

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do kontaktu handlowego. Do powyższych danych należą: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres firmy oraz NIP.

Ponadto w celach kontaktowych: e-mail lub/oraz telefon.

Administrator gromadzi również informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie przy wykorzystaniu plików cookies. Poniżej znajduje się szczegółowy opis zasad oraz celów przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

 

3. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych w serwisie

a) w przypadku zawartej umowy (sprzedaż naszych usług itp.) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień zawartych w umowie - podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b);

b) w celu przesyłania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług drogą elektroniczna lub/i telefoniczną - w tym przypadku podstawą prawną jest art. 6, ust. 1 lit. a), czyli zgoda osoby, której dane dotyczą oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

c) dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawno-podatkowych w związku z prowadzoną przez ARMI sp. z o.o. sp. k. działalnością gospodarczą - podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

d) dane osobowe mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez ARMI sp. z o.o. sp. k. działalności gospodarczej - podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora.

 

4. Czas przetwarzania danych osobowych

Firma ARMI.pl sp. z o.o. przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w pkt. 3 celów:

a) w zakresie realizacji postanowień zawartych w umowie - Państwa dane osobowe przechowywane są przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu w celu:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowych;

- statycznych i archiwizacyjnych;

- nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonywania umowy lub do upływu okresu przedawnienia roszczeń;

b)     w celach marketingowych - Państwa dane przechowywane są przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wycofania zgody lub wzniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Po upływie w/w okresów Państwa dane zostaną usunięte.

 

5. Gromadzenie danych, przetwarzanie i wykorzystanie danych

a) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu prowadzenia działalności gospodarczej przez firmę ARMI.pl sp. z o.o. Przetwarzane dane należą do: klientów firmy, pracowników, podwykonawców oraz interesantów;

b) Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 23 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, który prezentuje warunki, w których przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne;

c) Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu obsługi zapytania przesłanego przez formularz kontaktowy oraz w przypadku zawarcia umowy - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

6. Prawa posiadaczy danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez firmę ARMI.pl sp. z o.o. informujemy, że każda osoba, której dane osobowe zostały przetworzone, ma prawo do:

a) wglądu w zapisane dane osobowe, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz usunięcia;

b) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celach o których mowa w pkt. 3 - wszystkie wyrażone zgody mogą być w dowolnym momencie wycofane;

c) przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych osobowych;

d) mają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

 

II POLITYKA COOKIES

 

1. Definicje:

a) Cookies - tzw. ciasteczka, dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Informacje w ciasteczkach pochodzą od Internautów, zwanych dalej Użytkownikami.

b) Serwis - wszystkie strony internetowe, których właścicielem lub zarządcą jest firma ARMI.pl sp. z o.o.

c) Właściciel - podmiot zamieszczający na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp, operator Serwisu www.armi.pl z siedzibą przy ulicy Szafranowej 35b, 80-298 Gdańsk.

 

2. Wyłączanie ciasteczek:

a)     Większość przeglądarek internetowych dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

b) Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 

3. Wykorzystywanie plików cookies:

Pliki cookies są wykorzystywane w następujących celach:

a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach;

c) reklamowych, w szczególności sieci Google.dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową i reklamy, dostosowane do jego indywidualnych potrzeb. Aby dowiedzieć sie jak google dokłądnie przetwarza zbierane dane zapraszamy na dedytkowaną stronę Firmy Google.

 

4. Rodzaje plików cookies:

1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

2. W ramach Serwisu stosowane są następujące typy plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

4. Dane kontaktowe

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: biuro@armi.pl

5. Zmiana polityki prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Kontakt

Obszar działania Naszej firmy

Zapytaj o wycenę lub Umów się na spotkanie

Armi sp. z o. o.
ul. Szafranowa 35B
80-298 Gdańsk